Tuesday, November 18, 2008

Ada Band - PerADAban 2000Track List

1. OUGHH...!!
Krishna & Baim
2. BAWALAH ANGANKU
Baim
3. BILAKAH ?
Krishna
4. PUTIH
Krishna
5. JALAN HIDUPMU
Dika & Baim
6. TINGGALKANLAH CINTA
Krishna
7. PASTIKAN CINTA KITA
Krishna & Baim
8. SELAMANYA
Baim
9. BUKAN SAATNYA
Krishna
10. AYOE-KU
Krishna

maspie spoiler

0 komentar:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com